SP, CDA en GroenLinks mogelijk naar Raad van State voor drastische vermindering gaswinning

LOPPERSUM - De drie grootste oppositiepartijen in de Provinciale Staten van Groningen willen  een drastische vermindering van de gaswinning in Groningen.

In april vorig jaar dienden deze drie partijen daarom al een gezamenlijke zienswijze op het kabinetsbesluit in. Ze overwegen nu om naar de Raad van State te stappen om dit standpunt te bepleiten. Fractievoorzitters Brouns (CDA), Homan (GroenLinks) en Beckerman (SP) kwamen met een eigen zienswijze omdat het provinciebestuur van PvdA, VVD, D'66 en de ChristenUnie niet wilden pleiten voor directe forse vermindering van de gaswinning. De drie fractievoorzitters: "Als het provinciebestuur weer niet kiest voor een ferme opstelling voelen we ons genoodzaakt om zelf voor de veiligheid van de Groningers op te komen."