Minister Kamp gaat aardgaswinning tijdelijk omlaag brengen

Groningen - Minister Kamp wil de gaswinning in Groningen tijdelijk terug brengen. Nader onderzoek moet duidelijk maken of dit minder gevaar voor de provincie oplevert dan het huidige niveau van gaswinning. Ook voegt hij twee gemeenten toe aan het bevingsgebied en moeten nieuwe woningen aardbevingsbestendig worden gebouwd.

Kamp zei  vanmiddag tijdens een persconferentie in Nieuwspoort in Den Haag,  dat hij indringende gesprekken heeft gehad alle betrokken partijen, ook met bewoners van Groningen, en zijn eigen partijgenoten in Groningen. Hij wil nu kijken of de aardgaswinning terug kan naar een niveau waarbij de leveringszekerheid gegarandeerd is. Is een voorjaar/winter heel koud, dan is 35 miljard kuub aardgas nodig. Is het warm, dan kan er minder gewonnen worden. "Wat wij hier doen, heeft niemand in de wereld ooit gedaan, dus wij moeten het wiel hier uitvinden," zegt Kamp. Tijdelijk Minister Kamp beslist pas in juli of hij de maximale hoeveelheid gaswinning (39,4 miljard kuub voor 2015) verder inperkt.  Dan wil hij kiezen tussen een aardgasproductie van  39,4 of 35 kuub. Om die keuze mogelijk te maken, wil hij het eerste halfjaar van dit jaar 16,5 miljard kuub winnen, dat is minder dan gebruikelijk. Op 1 januari 2016 wil Kamp gaan kijken hoe het daarna verder moet. Hij overweegt de procedure rond het gas 'om te draaien.' Nu wordt gas in Nederland gewonnen. Dat wordt aangevuld met gas uit buitenland, dat met stikstof op Nederlandse kwaliteit wordt gebracht. Kamp overweegt dit om te draaien. Je kunt ook het buitenlands gas als uitgangspunt nemen. "Als we dat doen, kunnen we aanvullen met Gronings gas." Kamp wil gaan kijken hoeveel gas er minimaal nodig is. Dat is mogelijk 21 miljard in een warm jaar, maar 35 miljard in koud. Daarmee verwacht hij uit te komen op een gemiddelde van 30 miljard per jaar. Een groot probleem, vindt Kamp:  een jaar is nooit gemiddeld, dus van jaar tot jaar gaat de gaswinning op en neer. Vraag daarbij is, of  dat veiliger is, dan gaswinning op een (hoger) continue niveau. Om daar achter te komen is volgens Kamp nog veel onderzoek nodig. Pakket van Maatregelen Er komt ook een pakket van maatregelen die de leefbaarheid in Groningen moet vergroten. Nieuwe huizen moeten aardbevingsbestendig worden gebouwd. De extra kosten krijgen bewoners vergoed. Alle bestuurders gaan daarin samenwerken voor de veiligheid van de Groningers, vindt Kamp. Hij ziet vooral een grote opgave in het versterken van woningen. Er komt daarom een nationale coördinator, die wordt gemandateerd vanuit de minister, gemeente en provincie. Er komt een organisatie onder, met daarin gemeenten en provincie in Groningen, en met een deel van de organisatie in Den Haag. In het Haagse deel zal niet alleen economische zaken in zitten, het zal interdepartementaal worden. Er moet ook een versterkingsprogramma op gang komen voor de huizen in de Groningen. Daarvoor wil Kamp het Centrum voor Veilig Wonen op gang laten komen. Er worden 11.000 inspecties uitgevoerd naar de schokbestendigheid van woningen Naast de negen gemeenten die nu onder de regeling vallen, zullen daar ook Hoogezand Sappemeer en Menterwolde gaan vallen. De regeling waardevermeerderingsregeling zal daarmee gelden voor 11 gemeenten en eventueel nog voor een groter gebied. Sommige huizen hebben niet alleen schade, maar ook achterstallig onderhoud. Achterstallig onderhoud van huizen wordt in een keer ingehaald, de kosten daarvan worden ten laste van fonds gebracht en pas bij verkoop van huizen eventueel teruggestort in fonds. Aanwezig Naast de minister waren Max van den Berg, de commissaris van de Koning, Albert Rodenboog, de burgemeester van Loppersum, en de Groningse burgemeester Peter den Oudsten bij de bijeenkomst.