Ruim 150.000 woningen moeten versterkt worden

Loppersum - Nieuw onderzoek geeft aan dat er in de provincie Groningen liefst 152.000 woningen bouwkundig moeten worden versterkt.

In opdracht van de provincie Groninge is gekeken naar de gevolgen van de Nederlandse Praktijk Richtlijn (bouwnormen voor een gebied dat met aardbevingen te maken heeft) voor aardbevingsbestendig bouwen. Dat geeft geeft een scherper beeld van de aard en omvang van de versterkingsopgave van bestaande woningen. De NPR-stuurgroep die eerder in opdracht van de minister van Economische Zaken een impactstudie deed, kwam op zo'n 90.000 te versterken woningen, maar in dat onderzoek waren woningen louter gedefinieerd als grondgebonden woningen. Hoogbouw (flats en appartementen) was niet meegenomen. In januari is in opdracht van minister Kamp de conceptversie van de NPR voor aardbevingsbestendig bouwen vastgesteld. Gedeputeerde William Moorlag: “De provincie vond het belangrijk om meer zicht en gevoel te krijgen op de versterkingsopgave. Daarom is dit nader onderzoek uitgevoerd. De uitkomst van dit rapport brengt de versterkingsopgave voor de regio beter in kaart.” De provincie liet een aantal woningtypen die kenmerkend zijn voor de regio onderzoeken; twee vrijstaande woningen, een 2 onder 1 kap woning, een rijtjeswoning en een appartementengebouw. Voor al deze gebouwen blijkt uit dit onderzoek dat de sterkte en constructie niet voldoen aan de ontwerp-NPR voor bestaande woningen. Dat komt overeen met de verwachting, omdat bij de bouw destijds nooit rekening is gehouden met aardbevingsbestendigheid. Vervolgonderzoek is noodzakelijk om te bepalen waar welke maatregelen noodzakelijk zijn. Daarbij is bovendien nodig dat er snel meer duidelijkheid ontstaat over risiconormering en-beleid.