Waterschappen oefenen gezamenlijk als voorbereiding hoogwatersituaties

Garmerwolde - De waterschappen Hunze en AA’s en Noorderzijlvest oefenen op 7 en 8 november verschillende hoogwatersituaties.

Dit doen ze om voorbereid te zijn op eventuele dreigende situaties zoals in januari 2012.

Oefenscenario’s

Er wordt getraind op het aanleggen van kwelschermen, het inspecteren van dijkvervormingen en het vullen en leggen van zandzakken. Deze oefening gebeurt in het veld met de medewerkers. Daarnaast worden de voorbereidingen bij de inzet van waterbergingsgebieden doorgenomen en wordt het vasthouden van water geoefend. Dit wordt gedaan door stuwen in de sloten handmatig omhoog te zetten, zodat het water niet verder stroomt. Zo wordt voorkomen dat er teveel water naar de hoofdkanalen stroomt.

Samenwerking

Zowel waterschap Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest oefenen in hun eigen werkgebied. Tijdens de drie oefenscenario’s werken de waterschappen nauw samen, zodat ze elkaar bij een reële hoogwatersituatie ook goed kunnen ondersteunen.

Beperken van hinder

De oefeningen van Hunze en Aa’s vinden overdag plaats. In het Noorderzijlvest gebied gaan de oefeningen bij het Eemskanaal en bij Garmerwolde ook ’s avonds en ’s nachts door. De waterschappen beperken tijdens de oefeningen de geluids- en lichtoverlast tot een minimum.