Veel huurders van woningbouwcorporatie Lefier leven in armoede

Groningen - Veel huurders van woningbouwcorporatie Lefier in de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn, Stadskanaal, Hoogezand en Groningen hebben te maken met hoge woonlasten en een laag inkomen.

Maar liefst 36 procent van de huurders - dat zijn 9000 van de 25.000 huurders van Lefier - leeft nu al in armoede. Veroorzaakt door de zwakke economische positie in een noordelijke regio waar de banen niet bepaald voor het opscheppen liggen om het inkomen te laten stijgen. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gehouden door het Woonbond Kennis- en Adviescentrum op initiatief van de huurdersorganisaties, verenigd in het Noordelijk Overleg Lefier (NOL). Van de 12000 huurders hebben ruim 1800 huurders de vragenlijst ingevuld. "Huurders bij Lefier betalen vijftien euro per maand meer kale huur en tien euro meer aan energie dan het landelijke gemiddelde", vertelt Ab Haak uit Emmer-Compascuum van het NOL. "Daarnaast hebben huurders een inkomen dat 470 euro lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Lefier huurders hebben jaarlijks bijna 6000 euro minder te besteden dan het landelijke gemiddelde. Dat zijn dramatische cijfers." Uit het onderzoek blijkt dat met name alleenstaanden met kinderen (83 procent) en gezinnen met kinderen (66 procent) onder de armoedegrens leven. "Onaanvaardbaar", benadrukt Haak. "Daarom gaan we met de gemeente en met Lefier in gesprek om de woonlasten te verlagen. Gelukkig vinden Lefier en het NOL elkaar om het wonen betaalbaar te maken en te houden." Armste gebied van Nederland Directeur Lex de Boer van Lefier is niet verrast over de uitkomst van het onderzoek. "Lefier werkt in één van de armste gebieden van Nederland. We kunnen helaas geen banen creëren, maar we kunnen wel maatregelen nemen om betaalbare huizen te verhuren. Want weet wel: hoewel we steeds minder middelen tot onze beschikking krijgen, staat de ontwikkeling van de woonlasten voor de huurders hoog op de agenda." Maatregelen Lefier Door middel van een reorganisatie moeten de bedrijfskosten van Lefier met 30 procent worden verminderd. "Verder worden maatregelen genomen om de energiekosten voor de huurders te verlagen en ook willen we meer goedkope huizen gaan bouwen met een huurprijs van rond de 350 euro. Daarnaast gaan de huren van grote aantrekkelijke woningen omhoog, maar gaan de huren van kleine, onaantrekkelijke woningen omlaag. Tenslotte gaan we een soberder onderhoudsbeleid hanteren, waarin huurders ook iets te kiezen hebben. Zo is het denkbaar dat de huurprijs omlaag gaat als de huurder de eigen onderhoudsproblemen zelf oplost, in plaats van steeds Lefier in te schakelen." Het artikel is geschreven door Paul Abrahams.