Vrijwilligers & Co van start in provincie Groningen

REGIO - Op woensdag 13 februari zijn 18 sportverenigingen in het Topsport Zorgcentrum in Groningen gezamenlijk van start gegaan met ‘Vrijwilligers & Co’, een methodiek die sportverenigingen helpt om vrijwilligers beter te vinden, te binden en te behouden.

Ready, set … Co!

De aanpak richt zich op het trainen van een vrijwilligerscoördinator of vrijwilligerscommissie: een Co! De Co gaat online en op eigen tempo, bezig met zes thema’s die gezamenlijk duurzaam vrijwilligersbeleid vormen. Een verenigingsadviseur van Huis voor de Sport Groningen of CMO STAMM coacht Co via de online omgeving en geeft, naast praktische tips en handvatten, persoonlijke feedback op opdrachten. Aan het einde van het traject heeft iedere deelnemende vereniging een plan van aanpak op maat.

De methodiek en bijbehorende online omgeving zijn ontwikkeld door Huis voor de Sport Groningen en CMO STAMM.

Leefbaarheid in de provincie

Volgens de Provincie, vertegenwoordigd door gedeputeerde Eelco Eikenaar, zijn vitale sportverenigingen van cruciaal belang voor de leefbaarheid in dorpen, wijken en steden en kan ‘Vrijwilligers & Co’ hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Vanuit dit oogpunt zijn er vanuit de Provincie middelen beschikbaar gesteld voor het project.REGIO

VV Hoogezand

VV Hoogezand gaat ok gebruik maken van Vrijwilligers & Co. VV Hoogezand zoekt een vrijwilligerscoördinator of leden die samen een vrijwilligerscommissie willen vormen en leden die mee willen helpen als vrijwilligers. Opgave bij Peter Polling via 06-10463852 en p.polling@kpnplanet.nl of één van de andere leden van het hoofdbestuur van v.v. Hoogezand.