Gemeente wil nieuwbouwplan dorpshuis Froombosch financieel ondersteunen

FROOMBOSCH - Een werkgroep met vertegenwoordigers van het dorpshuis, Dorpsbelangen Froombosch en inwoners heeft een plan opgesteld voor nieuwbouw van het dorpshuis de Ruitenvelder.

Het was nodig een plan op te stellen omdat de school verhuist naar nieuwbouw aan de Slochterveldweg en het gebouw vanwege de aardbevingen aangepakt moet worden.

Gat dichten

Het nieuwbouwplan kan rekenen op brede steun in het dorp. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om dit plan financieel te ondersteunen. Hiervoor is budget beschikbaar van de gemeente en NAM omdat het huidige gebouw dan niet versterkt en aangepast hoeft te worden. In totaal komen de NAM en de gemeente gezamenlijk met 900.000 euro over de brug.

De totale investering bedraagt 1,35 miljoen euro. Dit gat moet gedicht worden door het dorp. „ We als gemeente helpen hier uiteraard bij, zoals we al bij meerdere soortgelijke situaties hebben gedaan”, aldus wethouder Anja Woortman. „Samen gaan we fondsen en subsidieaanvragen indienen bijvoorbeeld bij de provincie.”

Henk Gernaat vanuit de werkgroep: „Natuurlijk gaan we als dorp ook allerlei acties op poten zetten om het financiële gat te dichten. Denk aan markten, verkoop van stenen en de opbrengst van het oud papier. Nu is dat nog vanuit de school. Straks pakt de dorpsvereniging dat op. Daarnaast liggen er al diverse subsidieaanvragen klaar, dus we zijn druk bezig.” Zowel Gernaat als wethouder Woortman spreken beide hun vertrouwen in de goede afloop uit.

Energieneutraal

In de nieuwbouw keren de school en de sportzaal niet terug. Het nieuwe dorpshuis wordt ongeveer even groot als het huidige dorpshuis maar krijgt een heel ander uiterlijk en wordt energieneutraal. In het gebouw komen 2 zalen, een jeugdhonk en rondom het gebouw komt een terras en ruimte voor spelen en sporten. Het dorp gaat zelf de nieuwbouw realiseren en wordt eigenaar van het dorpshuis.

Wethouder Anja Woortman is blij met de inzet uit het dorp „ Ik wil een groot compliment geven omdat ze het nieuwe dorpshuis zelf gaan bouwen en exploiteren. En natuurlijk omdat ze een plan opgesteld hebben met brede steun onder de inwoners.”

Het huidige gebouw wordt naar verwachting aan het eind van 2019 gesloopt. De nieuwbouw is eind 2020 gereed. De gemeente zorgt voor een noodgebouw, vlak achter het huidige pand, met 1 zaal als tijdelijke huisvesting. De ruimte tussen de nieuwbouw en de woningen aan de Ruitenweg wordt ingezaaid met gras.

Volgende maand wordt het voorstel in de raad besproken.