Gift Odd Fellows voor Leger des Heils

SAPPEMEER - De dames- en herenloge van de Odd Fellows in Sappemeer hebben het Leger des Heils verrast met de overhandiging van enkele cheques.

Dit gebeurde na afloop van een indrukwekkend relaas van Mirjam Smallenbroek over haar werk als kinder- en jeugdcoach bij het Leger des Heils in onze regio. Ze vertelde over schrijnende situaties in probleemgezinnen en over het kweken van een vertrouwensband met kinderen uit deze gezinnen.

Met name zijn in Noord-Nederland goede ervaringen met de inzet van deze kindercoaches. De coach leert het kind zijn zelfbeeld en zelfvertrouwen vergroten en omgaan met emoties. Kinderen die de specifieke aandacht en het vertrouwen van een kindercoach hebben gekregen, blijken, ondanks hun afkomst uit een problematische omgeving, sneller sociaal vaardig en gelukkiger te zijn.

Ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van de Orde van Odd Fellows is besloten om het belangrijke werk van deze coaches ondersteunen. Voorzitter Pim de Bruijne overhandigde namens beide Sappemeerster loges aan Mirjam Smallenbroek een gift van 1000 euro van het werk van de kindercoaches in onze regio.

Daarnaast had hij een cheque van 250 euro voor Martin Vegt voor het Dienstencentrum van het Leger des Heils in Hoogezand. Tenslotte maakte hij melding van het feit dat daarnaast 500 euro beschikbaar wordt gesteld voor de opleiding van nieuwe kindercoaches.