Het Groninger Panel zoekt nieuwe leden

Regio - Ruim 45.000 inwoners van de provincie Groningen ontvangen een uitnodigingsbrief voor deelname aan het Groninger Panel. Momenteel zijn er al 4.000 deelnemers uit de gehele provincie. Om een beter beeld te krijgen van wat speelt onder Groningers, breidt het panel de komende periode verder uit.

In het Groninger Panel vraagt het Sociaal Planbureau Groningen Groningers naar hun mening over actuele onderwerpen, zoals leefbaarheid, veranderingen in de zorg en de gevolgen van de gaswinning. De onderzoekers van Sociaal Planbureau Groningen en Gronings Perspectief (RUG) voeren het onderzoek uit.

Deelnemers Groninger Panel

Alle gemeenten in de provincie hebben een steekproef getrokken onder hun inwoners. Doordat de genodigden aan het Groninger Panel willekeurig gekozen zijn, geeft dit een representatief beeld van de Groninger bevolking en kan breed gekeken worden wat er bij hen speelt.

De resultaten van het Panel gebruiken de provincie en Groninger gemeenten als input voor het maken en voeren van beleid. De deelnemers ontvangen de resultaten via een digitale nieuwsbrief.

Deelnemen?

Iedereen die een brief heeft ontvangen van het Sociaal Planbureau Groningen kan lid worden van het Groninger Panel. Deelnemers krijgen enkele keren per jaar een vragenlijst toegestuurd. 

Inwoners die geen uitnodiging voor deelname hebben ontvangen, kunnen alsnog op de hoogte blijven van de resultaten. Zij kunnen zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van het Groninger Panel.