Provinciale subsidie voor dorpscoöperatie ‘Het Lint Verbindt’

SLOCHTEREN - Gedeputeerde Eelco Eikenaar kwam afgelopen dinsdag met goed nieuws naar de dorpscoöperatie ‘Het Lint Verbindt’ in oprichting. Eikenaar kwam onverwacht tijdens een informatiebijeenkomst in ‘t Olderloug in Slochteren voor de inwoners van Slochteren, Schildwolde en Froombosch over wonen met zorg.

Een aantal inwoners en professionele partijen hebben de afgelopen maanden met elkaar onderzocht wat er nodig is om zo lang mogelijk in het dorp te kunnen blijven wonen. Daaruit is het plan ontstaan om een dorpscoöperatie op te richten.

Blijven wonen in je eigen dorp, ook als je ouder wordt en misschien veel zorg nodig hebt, dat is de ambitie waar de dorpscoöperatie zich voor inzet. In een zorgzame woonomgeving kunnen mensen oud worden omdat ze dichtbij de voorzieningen en ondersteuning vinden die ze nodig hebben. Dit sluit aan bij de plannen van Woonzorg Nederland en aanbieders van zorg, die onderzoeken op welke manier wonen en zorg rond ’t Olderloug vorm kan krijgen.

De groep inwoners van Slochteren/Schildwolde/Froombosch die het initiatief heeft genomen voor het oprichten van een dorpscoöperatie heeft een subsidie voor bewonersinitiatieven in de zorg aangevraagd bij de provincie Groningen. Met deze subsidie is het mogelijk een kwartiermaker aan te stellen. De groep inwoners gaat in de komende maanden de dorpscoöperatie verder opzetten en krijgt daarbij ondersteuning van de kwartiermaker. Gedeputeerde Eelco Eikenaar liet weten dat de provincie Groningen de gevraagde subsidie heeft toegekend.

De dorpscoöperatie wil zich in de eerste plaats gaan richten op lichtere vormen van zorg en ondersteuning, die inwoners aan elkaar kunnen bieden: burenhulp (noaberschap) mantelzorg, praktische hulp, sociaal contact.