Drukbezochte bijeenkomst voor mantelzorgers

HOOGEZAND - Het steunpunt Mantelzorg organiseerde samen met Sociaal Team West een bijeenkomst speciaal voor migranten en nieuwkomers.

De bijeekomst, op donderdagmiddag 28 februari was bedoeld voor mantelzorgers, die geboren zijn in een ander land, met een andere culturele achtergrond. Het thema was ‘Zorgen voor familie, omdat het moet of omdat het mag’. Er waren 51 personen aanwezig uit 10 verschillende landen.

Acht mensen vertelden uit eigen ervaring hoe het is om in Nederland te zorgen voor een naaste. Het was indrukwekkend en gaf veel stof tot nadenken.

Uit de gegeven presentatie door Zohreh Salim, zelf afkomstig uit Iran, werd duidelijk dat er door Nederlanders gemiddeld 21 uur zorg in de week verleend wordt. Allochtonen geven als mantelzorger gemiddeld 44 uur zorg per week. Dat zegt iets over hoe moeilijk het is om zorg uit handen te geven voor mensen met een andere culturele achtergrond.

„Het is zwaar om te zorgen voor iemand die je dierbaar is. Met elkaar omgaan is geven en nemen, maar gaandeweg wordt het steeds meer geven. Om een ander dan familie om hulp te vragen, is vaak onmogelijk door de opvoeding en de daarmee samenhangende normen en waarden. Toch blijkt achteraf de inzet van anderen ook een meerwaarde te hebben. Maar om te komen tot het delen van je zorg met iemand van buitenaf, dat is een lastig proces.Wij van steunpunt Mantelzorg en het Sociaal Team willen hier graag in meedenken.”