Ontwerp Bestemmingsplan Stadshart Tussenhof

HOOGEZAND - Het ontwerp bestemmingsplan dat de ontwikkeling van de ‘Tussenhof’ mogelijk maakt ligt vanaf 14 maart 2019 zes weken ter inzage. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dat op 5 maart besloten.

Wethouder Jan Jakob Boersma is erg blij met dit besluit: “Opnieuw maken we met dit ontwerp een stevige stap in de verdere ontwikkeling van het Stadshart van Hoogezand. De reacties op het voorontwerp die we in de zomer van 2018 ontvingen hebben we mee laten wegen in dit ontwerp. Aansluitend op de inzageperiode bieden we dit bestemmingplan ter besluitvorming aan bij de gemeenteraad.”

Uitgangspunt van het nieuwe bestemmingsplan is het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk met 20 grondgebonden woningen, 131 appartementen en bijbehorende parkeerplaatsen. Daarnaast wordt aan de kant van het Kieldiep een ‘pocketpark’ gerealiseerd.

Procedure

Vanaf 13 maart staat op de website www.midden-groningen.nl informatie hoe het ontwerp bestemmingsplan kan worden ingezien en hoe een zienswijze kan worden ingediend. Deze informatie komt ook in de Regiokrant van 13 maart. Op dinsdag 26 maart vindt er van 17 tot 20 uur een inloopbijeenkomst plaats in de Vonkzaal bij de Damkerk, Hoofdstraat 4 in Hoogezand.

Achtergrond

De gemeente zet zich al jaren in voor de ontwikkeling van het Stadshart in Hoogezand. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zijn percelen en panden aangekocht, is bestaande bebouwing gesloopt en zijn deelgebieden herontwikkeld. De vernieuwing van het Stadshart Noord is in voorbereiding.

Op dit moment is er nog geen informatie beschikbaar over de verkoop en verhuur van de woningen in het plan ‘Tussenhof’. Zodra deze informatie wel beschikbaar is, wordt dit gepubliceerd.