Vroeger en nu (75)

Westerbroek : Nevelslaan

Hoe groot het contrast na zo’n 70 jaar tussen 2 dezelfde plekken kan zijn, zien we in aflevering 75. We kijken vanaf de Rijksweg West in Westerbroek de Nevelslaan in. De Nevelslaan was vroeger een openbaar verbindingspad naar de “Trekweg” langs het Winschoterdiep. Waarschijnlijk is de naam ontleend aan de vroegere eigenaar en bewoner van de ernaast gelegen veenborg “Langwijck” , Lucas Franciscus Nevels. Een veenborg was een landhuis of buitenplaats voor welgestelde burgers in de Groninger Veenkoloniën. Veenborgen ontstonden in de tweede helft van de 17e eeuw. In 1930 werd de naam Nevelslaan door de gemeenteraad officieel bekrachtigd.

Beeld eind jaren ‘40 : Foto-Archief HVHS

Redaktie en Beeld 2019 : © Jaap en Mien Westerdiep / Wim A.H. Rozema

www.historische-vereniging-hs.nl