Sociale teams in Midden-Groningen zijn in de basis op de goede weg

HOOGEZAND - Na drie jaar werken met sociale teams heeft de gemeente Midden-Groningen een evaluatie laten uitvoeren.

Wat heeft het voor de inwoners opgeleverd? Wat mag of moet er anders? Onderzoeksbureau BMC deed een uitgebreide evaluatie naar de werkzaamheden van de sociale teams waarbij inwoners, medewerkers van de teams, samenwerkingspartners en gemeente zijn betrokken.

Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat de basis in orde is. Sociale teams werken goed om de ondersteuning voor inwoners snel en goed te organiseren. De cliënten zijn tevreden, geen wachtlijsten bij de teams en opereren de teams ook echt als teams. De samenwerking tussen organisaties verloopt naar behoren.

Er zijn echter ook verbeterpunten. Een beter georganiseerde samenwerking tussen de teams en de wijken en buurten is daar een voorbeeld van. Een ander voorbeeld is dat inwoners in de toekomst voor alle levensdomeinen, ook voor werk en inkomen, bij de teams terecht kunnen. Om de verbeterpunten te realiseren zijn er aanpassingen nodig bij de sociale teams én bij de gemeente.

Het college heeft het plan van aanpak vastgesteld waarin aan beide ontwikkeltrajecten aandacht wordt besteed.