Lichtjes

PEIZE

Overal ter wereld worden op 2 november kaarsen aangestoken, wanneer wordt stilgestaan bij een overledene. Net als vorig jaar organiseren GJ Uitvaartverzorging, ZininPeize en de kerk van Peize op 2 november een bijeenkomst en een stille tocht.

Op woensdagavond 2 november van 19:00 uur tot 19:30 uur is iedereen van harte welkom in de gewijde, gastvrije sfeer van de kerk van Peize om een kaarsje te branden en een ogenblik stil te staan bij die ene die niet meer in levende lijve onder ons is.


Auteur

Redacteur