Alternatieven voor N33

ZUIDBROEK

Rijkswaterstaat en provincie Groningen nemen twee door insprekers aangedragen alternatieven mee bij de besluitvorming over de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam.

Het betreft hier alternatief waarbij alleen het gedeelte van Zuidbroek tot Siddeburen wordt verdubbeld en het alternatief waarbij op het totale traject afwisselend twee rijstroken beschikbaar zijn om in te halen.

In de periode van 21 april tot en met 2 juni 2016 zijn er 41 zienswijzen ingediend op de Kennisgeving en de Nota Reikwijdte en Detailniveau. In de zienswijzen zijn diverse alternatieven aangedragen voor de aanpak van de N33.


Auteur

Redacteur