Bijeenkomst windpark

ZUIDBROEK

Aanvang: 19:30. De avond staat open voor alle inwoners binnen het werkgebied van de DorpenAlliantie Oost Groningen die met de invloed van het voorgenomen windpark N33 te maken gaan krijgen.

Inmiddels liggen de voorlopige plannen al weer even ter inzage, zijn er in Veendam inloopdagen geweest en was bij van der Valk de Windpark N33 Experience te bewonderen. Het woord is nu aan de bewoners van de omliggende dorpen omdat de gemeentes door de minister buitenspel gezet zijn. De bewoners kunnen tot 10 november nog hun zienswijzen indienen.

Wat betekent dat nu allemaal, waar zitten de dorpen in het proces, wat voor zin heeft het eigenlijk en hoe moet dat dan, zo’n zienswijze indienen, dat zijn de thema’s waar we het deze avond over willen gaan hebben. Belangrijk is het om te weten dat alleen diegenen die nu een zienswijze indienen eventueel later in het proces nog in beroep kunnen gaan bij de Raad van State.


Auteur

Redacteur