Negentien vergunninghouders nog niet gehuisvest

Muntendam

 Voor de tweede helft van 2016 kregen de gemeentes Hoogezand, Menterwolde en Slochteren de taak 93 vergunninghouders te huisvesten. Deze gemeenten hebben in totaal 74 vergunninghouders gehuisvest. Voor 19 mensen is nog geen woonruimte gevonden. Dit moet in de eerste helft van 2017 alsnog worden opgelost.

De gemeentes geven verschillende oorzaken voor de achterstand hebben van 19 vergunninghouders: - Door een hogere asielinstroom lagen de taakstellingen in 2016 voor de drie gemeenten fors hoger dan in 2015. Deze taakstellingen hebben we grotendeels gerealiseerd. In 2015 hebben de drie HSSM-gemeenten in totaal 90 vergunninghouders gehuisvest en in 2016 hebben we 120 gehuisvest (58 in Hoogezand, 26 in Menterwolde ne 36 in Slochteren). - Veel vergunninghouders hebben gezinshereniging gevraagd. De IND heeft achterstanden bij het behandelen van de aanvragen. Hierdoor kunnen een groot aantal nareizigers nog niet worden meegeteld voor de taakstelling. - De meeste vergunninghouders worden gehuisvest in sociale huurwoningen van woningcorporaties. In Slochteren en Menterwolde komen weinig huizen vrij voor verhuur. In Hoogezand had Lefier tijdelijke extra woningen nodig in verband met een slooptraject, waardoor er minder vergunninghouders gehuisvest konden worden. - De gemeenten zoeken naar alternatieve vormen van huisvesting maar dat levert tot nu toe weinig resultaat op. Het aanbod van particuliere verhuurders of makelaars is te weinig en/of te duur. De toezichthouder, provincie Groningen, heeft Hoogezand-Sappemeer en Slochteren een extra termijn gegeven om de achterstanden over de taakstellingsperiode tweede helft van 2016 te realiseren. De gemeente Menterwolde moet nog zes vergunninghouders uit de eerste helft van 2016 huisvesten. Hiervoor wordt een bestuurlijk overleg met de provincie georganiseerd. De taakstelling voor 2017 is weer gedaald, omdat er een lagere instroom van asielzoekers is. De taakstelling is voor 2017 om 48 vergunninghouders in de drie gemeenten te huisvesten.

Auteur

Bram Hulzebos