Huurovereenkomst De Noordsuythoeve ondertekend

NOORDBROEK

Het college van B&W van de gemeente Menterwolde en de stichting MFC De Noordsuythoeve hebben ingestemd met de huurovereenkomst van multifunctioneel centrum De Noordsuythoeve in Noordbroek.

Dinsdag ondertekenden burgemeester Rein Munniksma van de gemeente en Johan Hettinga (voorzitter) samen met Gert Hilbolling (secretaris) van het stichtingsbestuur, de huurovereenkomst. Op haar beurt sluit de stichting een overeenkomst met de beheerder. De afgelopen periode hebben de gemeente en initiatiefnemers uit het dorp Noordbroek constructief met elkaar gesproken. Het resultaat hiervan is dat de gemeente en de nieuw opgerichte stichting MFC De Noordsuythoeve overeenstemming hebben over de exploitatie van De Noordsuythoeve.

Deze overeenstemming is uitgewerkt in de huurovereenkomst en een subsidiebeschikking voor het jaar 2017. Zowel de gemeente als de stichting verplichten zich hiermee om zich maximaal in te spannen voor een succesvolle samenwerking. Beide partijen hechten er daarbij grote waarde aan om zich transparant en open op te stellen naar de inwoners van de betrokken dorpen. Het MFC is er immers niet alleen voor de inwoners, maar het is juist ook van de inwoners.

De Noordsuythoeve biedt onderdak aan een school, kinderopvang, een peuteropvang, fysiotherapie, een diëtiste, sportverenigingen, bibliotheek en het fungeert als dorpshuis. Daarnaast wordt het gebouw ook gebruikt door verschillende, veelal culturele verenigingen en is er een dorpsinformatiepunt, van waaruit nauw samengewerkt wordt met het sociaal team Menterwolde.

Het is daarmee een locatie die voor de inwoners van de dorpen Noordbroek en Zuidbroek waardevol is en die bijdraagt aan een goede leefbaarheid binnen de gemeente.


Auteur

Redacteur