Midden-Groningen kiest voor ‘ANDERS MET AFVAL’

MUNTENDAM

Midden-Groningen gaat aan de slag met een nieuwe manier van afvalinzameling en betrekt daarbij de ideeën van de inwoners op een bijzondere manier.

‘Anders met Afval’ heet de aanpak die nodig is omdat de drie gemeenten waaruit Midden-Groningen is ontstaan ieder hun manier van afvalinzameling hadden.

“Afvalinzameling is een onderwerp waar iedereen mee te maken heeft en iedereen een mening over heeft”, zegt wethouder Peter Verschuren. “Al die meningen willen we horen om uiteindelijk tot de beste nieuwe werkwijze te komen”. Volgens Verschuren kan uitkomst van de discussie alle kanten op gaan. “In het college-akkoord hebben we alleen vastgelegd dat we toe willen naar meer hergebruik van het afval. Over hoe we in de toekomst omgaan met de inzameling en de betaling staat nog helemaal open”. Verschuren: “De herindeling dwingt ons het afvalbeleid op één lijn te brengen, maar schept meteen ook de kans om het op heel nieuwe manier te doen. Door heel goed samen met de mensen in de gemeente op te trekken, kunnen we van die kans iets moois maken: afvalinzameling die helemaal past bij deze tijd en die veel draagvlak heeft onder de bevolking.”

De campagne ‘Anders met afval’ bevat een aantal onderdelen zoals een aantal inspiratiebijeenkomsten voor inwoners in april, een inwonersenquête een en uitgebreide interviewronde met buurt- en dorpsverenigingen in alle kernen.

Het nieuwe afvalinzamelsysteem gaat over al het huishoudelijk afval en betreft zowel de inzameling aan huis als de gang van zaken bij de milieustraten. Uitgangspunt is dat de afvalinzameling, net als nu, wordt uitgevoerd door IBOR.


Auteur

Redacteur