De Groningse museumvrijwilliger is goud waard!

REGIO

In het kader van de ‘Nationale Vrijwilligersdag’, vandaag vrijdag 7 december, brengt de Museumvereniging speciale odes aan museumvrijwilligers.

In de provincie Groningen zijn in 1.248 mensen werkzaam van wie 78% als vrijwilliger. Landelijk gezien is dat 68%. Nieuwe en jonge vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk voor musea, om ook op de lange termijn hoge kwaliteit en aansprekende tentoonstellingen te kunnen blijven bieden. Bijna alle Nederlandse musea, groot én klein, werken namelijk met vrijwilligers. Zelfs 15% van de musea draait volledig op hun tomeloze energie en toewijding.

Met een ‘Ode aan al onze museumvrijwilligers’ bedankt de Museumvereniging in totaal 27.000 museumvrijwilligers. De ode bestaat uit in totaal 44 miniportretten met persoonlijke verhalen en motivaties. “Vrijwilligers zijn onmisbaar en daarom van onschatbare waarde voor de museumsector. De 27.000 museumvrijwilligers verrijken naast de musea ook zichzelf met hun werk. Musea en vrijwilligers zijn samen de schakel tussen heden, verleden en toekomst!” aldus Mirjam Moll, waarnemend directeur Museumvereniging. De museumvrijwilligers zijn actief in bijna 9.600 voltijdsbanen in de sector. Kapitalisatie van de belangeloze inzet van vrijwilligers telt op tot € 56 miljoen.

Bekijk de odes aan museumvrijwilligers in de provincie Groningen:

Museumvrijwilliger De Fraeylemaborg, Slochteren: https://youtu.be/rMuQl3jYwgk

Museumvrijwilliger GRID, Grafisch Museum Groningen: https://youtu.be/m8dysZ4fQ3Q

Museumvrijwilliger Nationaal Rijtuigmuseum, Leek: https://youtu.be/A_q3ps6argo

In deze snel veranderende samenleving vertellen musea verhalen die we niet mogen vergeten. Ze zijn het geheugen van een stad, een streek, van ons land en daarmee van onszelf. Nederland telt vele prachtige collecties, een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is: ons échte goud! Op de Nationale Vrijwilligersdag zet de Museumvereniging, brancheorganisatie van ruim 400 musea in Nederland, zo’n 27.000 museumvrijwilligers in het zonnetje. Het beoogde resultaat is een sterkere binding van alle inwoners van ons land met museale collecties in Nederland.